Emotionele gevoeligheid

Kinderen die emotioneel hooggevoelig zijn kunnen daar last maar ook gemak van hebben.
De last die ze ervaren komt vaak op school tot uiting (zie op school), maar ook thuis en met hobby's kunnen ze hier hinder van ondervinden.

 

Een voorbeeld:
Een kind voetbalt in een team. Het kind valt en doet zijn knie pijn. Waar een ander kind misschien even over zijn knie wrijft, misschien een beetje huilt en daarna weer opstaat en verdergaat, zal een emotioneel hooggevoelig kind in snikken uitbarsten, zijn knie vasthouden, hij kan niet meer lopen enzovoorts. Oftewel de pijn wordt heel intens beleeft. Tijdens een wedstrijd kunnen de spanningen hoog oplopen. Oftewel er zijn veel emoties. Een hooggevoelig kind kan al deze emoties zelf voelen. Hierdoor ontstaat ernstige overprikkeling. Als er dan een wedstrijd wordt verloren kan het kind hierdoor volledig overstuur raken.

Een ander voorbeeld:
Kinderen maar ook volwassenen die emotioneel hooggevoelig zijn, trekken vaak mensen aan die iets willen vertellen. Het kan zijn wat ze beleefd hebben, maar ook problemen of gevoelens die hen dwarszitten. Een kind kan dat niet los van zichzelf zien. Hij zal hierdoor het idee krijgen dat hij diegene moet helpen, iets op moet lossen of meelevend moet zijn. Dit is emotioneel heel zwaar. Het is juist bij deze kinderen van belang dat ze hun grenzen leren aangeven. Tevens is het ook van belang dat ze leren dat zij er niet voor zijn om de problemen van een ander op te lossen.

Emotionele gevoeligheid heeft ook positieve aspecten.

Een voorbeeld:
Er is een kind dat altijd erg alleen is in de klas. Een hooggevoelig kind zal aanvoelen waardoor dit komt. Hij zal dan ook aanvoelen wat het kind nodig heeft; is het juist graag alleen of zou hij wel willen spelen, maar vindt hij dat spannend. Hij maakt dus op een andere manier contact met het kind.

Een ander voorbeeld:
Hooggevoelige kinderen pikken veel op. Zij verwerken dit ieder op hun eigen manier. Er zijn kinderen die gaan tekenen, een verhaal schrijven, dingen gaan bouwen, toneelstukjes maken of een muziekstuk spelen. Allemaal manieren om hun prikkels te verwerken. Hierdoor ontstaan wel de mooiste dingen. Kortom creativiteit ten top.