Wat is H.S.P.? (High Sensitive Person)

H.S.P.-ers, nieuwetijdskinderen of indigokinderen zijn verschillende benamingen voor een zelfde persoon.
Namelijk een hooggevoelig persoon.

Hooggevoeligheid kan op vier verschillende terreinen voorkomen en het komt in verschillende gradaties voor.

 

Lichamelijke gevoeligheid

Er zijn H.S.P.-ers die gevoelig zijn voor geluid. Je denkt hierbij in eerste instantie aan een radio die te hard staat, mensen die door elkaar heen praten op een feestje of een plotselinge knal. Dit zijn namelijk geluiden die iedereen hooggevoelig of niet, als vervelend ervaren. H.S.P.-ers ervaren ook geluiden als een tikkende klok, een blaffende hond of druppende regen als storend. Dit wordt door de meeste mensen niet als storend ervaren. Als de kinderen daar iets over zeggen worden ze vaak als een zeur of als een doordrammer bestempeld. De kinderen blijven er last van houden, dit is van invloed op hun concentratie.
Een positieve kant is dat ze door geluid positief geraakt kunnen worden; muziek, een verhaal dat verteld wordt of een herkenbare stem. Veel H.S.P.-ers doen daarom iets met geluid; ze bespelen een instrument, luisteren graag naar bepaalde muziek of gaan graag naar het theater.

 

Als H.S.P.-er kun je ook gevoelig zijn voor wat je ziet bijvoorbeeld licht. Fel zonlicht (zowel in de zomer als in de winter), maar ook bepaalde verlichting in huis of op school en wat te denken van de televisie. Hierdoor kunnen lichamelijke klachten zoals hoofdpijn maar ook misselijkheid ontstaan.
Een druk kleurenpatroon op kleding of mensen met veel verschillende soorten kleding heeft invloed op de concentratie. Als een kind naar een leraar moet luisteren die een druk kleding patroon aan heeft, zal hij/zij door de kleding worden afgeleid en niet meer horen wat de leraar zegt.
Een positieve kant is dat ze alles zien. Ben je naar de kapper geweest of heb je nieuwe kleren aan. Grote kans dat een H.S.P.-er het opvalt. Ook als je niet lekker in je vel zit, zal een H.S.P.-er dit snel aan je gezicht kunnen zien. Zien ze iets moois aan kleuren of licht, bijvoorbeeld hoe de hemel kleurt bij een ondergaande zon, dan zullen ze daar helemaal in op gaan.

Gevoelig voor geur is ook een mogelijkheid. Sterke geuren van bloemen, parfums of andere zaken kunnen lichamelijke klachten geven; niezen, bloedneuzen, hoesten of misselijkheid. Ook geuren kunnen er voor zorgen dat de concentratie van een kind in de klas minder wordt. Als een kind naast iemand zit die erg naar zweet ruikt of de juffrouw heeft een sterke parfum op, dan zal het kind alleen maar bezig zijn met die prikkel te verwerken en niets anders meer kunnen opnemen.
Een positieve kant is dat ze een sterke signaalfunctie hebben; is er iets bedorven, dan zullen ze dat ruiken voor dat een ander dat zal ruiken. Als er ergens brand is of er brandt iets aan dan zullen ze dat ook sneller door hebben. Bloemen die niet sterk ruiken, een wandeling aan zee of in het bos zullen juist ontspannend werken.

Gevoelige tast en voelzintuigen zorgen soms voor onaangename situaties bij een H.S.P.-er thuis. Als een moeder van wasmiddel of wasverzachter verandert, zal een H.S.P.-er dat direct merken. Het kind kan ineens gaan krabben aan zijn lichaam. Het lijkt dan op een allergische reactie. Het komt door het feit dat het ineens anders aanvoelt op de huid. Hetzelfde geldt voor een ander kussen, een ander dekbed, andere kleding, andere schoenen. Alles dat anders voelt dan anders, zal een H.S.P-er merken en vaak afkeuren. Hierdoor ontstaan vaak lastige situaties omdat de ander niet begrijpt waar het over gaat.

Terug naar boven

 

 

Emotionele gevoeligheid

Kinderen die emotioneel hooggevoelig zijn kunnen daar last maar ook gemak van hebben.
De last die ze ervaren komt vaak op school tot uiting (zie op school), maar ook thuis en met hobby's kunnen ze hier hinder van ondervinden.

 

Een voorbeeld:
Een kind voetbalt in een team. Het kind valt en doet zijn knie pijn. Waar een ander kind misschien even over zijn knie wrijft, misschien een beetje huilt en daarna weer opstaat en verdergaat, zal een emotioneel hooggevoelig kind in snikken uitbarsten, zijn knie vasthouden, hij kan niet meer lopen enzovoorts. Oftewel de pijn wordt heel intens beleeft. Tijdens een wedstrijd kunnen de spanningen hoog oplopen. Oftewel er zijn veel emoties. Een hooggevoelig kind kan al deze emoties zelf voelen. Hierdoor ontstaat ernstige overprikkeling. Als er dan een wedstrijd wordt verloren kan het kind hierdoor volledig overstuur raken.

Een ander voorbeeld:
Kinderen maar ook volwassenen die emotioneel hooggevoelig zijn, trekken vaak mensen aan die iets willen vertellen. Het kan zijn wat ze beleefd hebben, maar ook problemen of gevoelens die hen dwarszitten. Een kind kan dat niet los van zichzelf zien. Hij zal hierdoor het idee krijgen dat hij diegene moet helpen, iets op moet lossen of meelevend moet zijn. Dit is emotioneel heel zwaar. Het is juist bij deze kinderen van belang dat ze hun grenzen leren aangeven. Tevens is het ook van belang dat ze leren dat zij er niet voor zijn om de problemen van een ander op te lossen.

Emotionele gevoeligheid heeft ook positieve aspecten.

Een voorbeeld:
Er is een kind dat altijd erg alleen is in de klas. Een hooggevoelig kind zal aanvoelen waardoor dit komt. Hij zal dan ook aanvoelen wat het kind nodig heeft; is het juist graag alleen of zou hij wel willen spelen, maar vindt hij dat spannend. Hij maakt dus op een andere manier contact met het kind.

Een ander voorbeeld:
Hooggevoelige kinderen pikken veel op. Zij verwerken dit ieder op hun eigen manier. Er zijn kinderen die gaan tekenen, een verhaal schrijven, dingen gaan bouwen, toneelstukjes maken of een muziekstuk spelen. Allemaal manieren om hun prikkels te verwerken. Hierdoor ontstaan wel de mooiste dingen. Kortom creativiteit ten top.

Terug naar boven

 

 

Gevoelig voor veranderingen

Kinderen die hooggevoelig zijn voor veranderingen, hebben niet alleen last van grote veranderingen, maar juist ook van kleine veranderingen.
Grote veranderingen kunnen zijn: een verhuizing, een verbouwing, naar school gaan, van school wisselen, op vakantie gaan, een scheiding of overlijden.
Kleine veranderingen kunnen zijn: de wisseling van een hoofdkussen, een nieuw dekbedovertrek, uit logeren gaan, op een ander tijdstip eten, een andere televisiezender of een andere plaats aan tafel.
Het kind kan in zijn hoofd niet zo snel deze schakeling maken, hierdoor kan het kind dwars worden, agressief of juist teruggetrokken. Het is zaak als ouder maar ook als leraar deze tekenen te herkennen. Het is ook belangrijk deze te benoemen. Hierdoor krijgt het kind erkenning voor zijn situatie. Het is dan belangrijk om samen te kijken naar een goede oplossing en dit ook weer na te bespreken. Hierdoor zal het kind zich serieus genomen voelen worden. 

Terug naar boven

 

 

Spirituele gevoeligheid

Het laatste terrein van hooggevoeligheid is het spirituele. Deze wordt niet altijd genoemd als het om H.S.P. gaat. Dit is namelijk het terrein wat het moeilijkste te onderzoeken is door de wetenschap.
Ook in spirituele hooggevoeligheid bestaan er verschillende soorten en gradaties.
Als je zo eens rondvraagt is er altijd wel iemand die 's nachts een persoon bij zijn bed heeft gezien, die wist wie er belde zonder de telefoon op te nemen of dat hij tegen 'zichzelf' zit te praten.
Hele jonge kinderen zo tot een jaar of twee zijn altijd gevoeliger voor buitenzintuigelijke waarnemingen. Bij de meeste kinderen zal het na een jaar of twee gaan afzwakken totdat ze er niet of nauwelijks mee iets van merken.
Bij een kleine groep kinderen zwakt het niet af. In de puberteit nemen de waarnemingen juist toe. Deze kinderen worden dan spiritueel hooggevoelig genoemd.

 

Zij zien 'dingen' die anderen niet zien:
bijvoorbeeld overleden mensen, situaties in de toekomst of juist uit het verleden, of aura's.

Ze horen 'dingen' die anderen niet horen:
bijvoorbeeld een gesprek voeren met mensen die niet lijfelijk in de kamer aanwezig zijn, situaties in de toekomst of juist uit het verleden.

Ze ruiken 'dingen' die anderen niet ruiken:
bijvoorbeeld of iemand ziek wordt of doodgaat, het weer dat verandert, maar ook luchtjes die overleden mensen altijd bij zich droegen zoals een parfum.

Ze voelen 'dingen' die anderen niet voelen:
bijvoorbeeld een aanwezigheid van iemand, de sfeer waarin iemand zich bevindt (zowel in het heden als in het verleden) of aardstralen.

Ze weten 'dingen' die anderen niet weten:
gebeurtenissen die ophanden zijn zoals een ongeluk of een zwangerschap.

Een kind die spiritueel gevoelig is moet je ook niet proberen om dingen wijs te maken. Zij zullen daar dwars doorheen prikken en je niet meer serieus nemen. Met eerlijkheid en oprechtheid zal je bij hen het verst komen. Hebben ze eenmaal besloten dat ze je niet meer serieus nemen, dan moet je van goeden huize komen om dit weer recht te zetten.
Voor deze kinderen is het belangrijk om goed geaard te zijn met de aarde. Hierdoor kunnen ze de extra hoeveelheid prikkels beter verwerken. Een wandeling in het bos of door de branding van de zee doet al heel veel. Ook het hebben van een huisdier kan al voor een betere aarding zorgen.