Autisme versus hooggevoeligheid

  Autisme Hooggevoelig
Communicatie Nemen verbale communicatie letterlijk, hebben moeite met non-verbale communicatie. Pikken makkelijk non-verbale communicatie op en begrijpen dit ook.
Verbeelding Weinig voorstellingsvermogen, geen verbanden of gehelen zien. Routines. Levendige fantasie, verbanden leggen. Routine (minder sterk dan bij autisten)
Sociale interactie Moeilijk inleven in gevoelens en gedachten. Moeite met verwoorden van gevoelens. Goed inleven in gevoelens en gedachten. Moeite met sociale contacten door overprikkeling, angst en onzekerheid.
Veranderingen Moeite met veranderingen. Te weinig vaardigheden om de verandering te kunnen begrijpen. Moeite met veranderingen. Genoeg vaardigheden om de verandering uiteindelijk te accepteren.