AD(H)D versus hooggevoeligheid

  AD(H)D Hooggevoelig
Aandacht Snel afgeleid, geen blijvende concentratie. Snel afgeleid.
Hyperactiviteit Overbeweeglijk zonder duidelijke aanleiding. Overbeweeglijk, meestal door overprikkeling of door het aanvoelen van een drukke omgeving en dat overnemen.
Impulsiviteit Eerst doen dan denken. Eerst denken en observeren dan pas doen. Indien ze eerst doen en dan denken is dit meestal het gevolg van overprikkeling.Autisme versus hooggevoeligheid

  Autisme Hooggevoelig
Communicatie Nemen verbale communicatie letterlijk, hebben moeite met non-verbale communicatie. Pikken makkelijk non-verbale communicatie op en begrijpen dit ook.
Verbeelding Weinig voorstellingsvermogen, geen verbanden of gehelen zien. Routines. Levendige fantasie, verbanden leggen. Routine (minder sterk dan bij autisten)
Sociale interactie Moeilijk inleven in gevoelens en gedachten. Moeite met verwoorden van gevoelens. Goed inleven in gevoelens en gedachten. Moeite met sociale contacten door overprikkeling, angst en onzekerheid.
Veranderingen Moeite met veranderingen. Te weinig vaardigheden om de verandering te kunnen begrijpen. Moeite met veranderingen. Genoeg vaardigheden om de verandering uiteindelijk te accepteren.Hoogbegaafdheid versus hooggevoeligheid

  Hoogbegaafd Hooggevoelig
Geheugen Feiten en gebeurtenissen goed onthouden. Feiten en gebeurtenissen goed onthouden.
Leer- en nieuwsgierig Willen dingen 'weten'. Nemen informatie van buitenaf op. Nemen informatie door verschillende zintuigen op.
Concentratievermogen Kunnen zich op verschillende dingen tegelijk concentreren. Snel afgeleid en dagdromen. Concentreren zich op een ding tegelijk. Snel afgeleid.
Taalontwikkeling Uitgebreide woordenschat. Omschrijven dingen gedetailleerd. Zien veel details, beschrijven daardoor dingen gedetailleerder.
Wiskundig inzicht Logisch inzicht. Ruimtelijk inzicht.
Ontwikkelingsvoorsprong Op diverse vlakken snellere ontwikkeling dat leeftijdsgenoten. Ontwikkelen zich door het ook voor detail op andere gebieden dan leeftijdsgenoten.
Perfectionistisch Bang om fouten te maken. Bang om fouten te maken.
Leven en dood Vanaf 4 jaar bewust van leven en dood. Vooral spiritueel gevoelige kinderen zijn bezig met de dood.
Rechtvaardigheidsgevoel Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid vinden ze belangrijk. Rechtvaardigheid en respect vinden ze belangrijk.
Humor Houden van grapjes vertellen en zullen ook snel een grapje begrijpen. Hebben snel het idee dat een grapje een persoonlijke aanval is. Grapjes vertellen kunnen ze goed.
Leren door observatie Ze leren bepaalde dingen door te kijken en te observeren. Observeren continue, zowel handelingen maar ook personen.Faalangst versus hooggevoelig

  Faalangst Hooggevoelig
Ontstaan Angst voor het falen op sociaal, motorisch, cognitief vlak. Overprikkeling.
Primaire veroorzaker Angst. Hoogsensitiviteit.
Gedachten Niet zo complex. Veel en complex.
Benoemen Moeilijk te verwoorden. Makkelijk te verwoorden.
Training Groepstraining. 1 op 1 training.
Aangeboren Niet aangeboren. Wel aangeboren.

 

Hooggevoelige kinderen kunnen kenmerken vertonen van AD(H)D, autisme en hoogbegaafd. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het is dus erg lastig om een juiste diagnose te stellen. Vaak wordt de verkeerde diagnose of een incomplete diagnose gesteld. Dit komt doordat H.S.P. door psychologen, maar ook door leraren en instellingen niet of met mate wordt erkend. Zaak voor u als ouders is: ga op uw gevoel af. Heeft u het gevoel dat de diagnose niet klopt of niet volledig is; vraag een second opinion aan. Vraag van te voren of de instelling openstaat voor hooggevoeligheid. Doe zelf onderzoek van mogelijkheden bij u in de omgeving.