Copyright, Privacy notice
Voorwaarden, Terms and Conditions

VoorwaardenTerms and Conditions

Deze website is gemaakt door en wordt onderhouden door Omega Spirits.    


Aan het bezoek van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het bezoeken van deze website, in welke vorm ook, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig a.u.b.

Gebruikers van 'automaten' (webcrawlers, e-mailharvesters, etc) om de inhoud van deze website te vergaren, worden persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de acties van die automaten op deze website.

This website is made and maintained by Omega Spirits.    

This website is provided to you subject to the following conditions. These terms are in addition to any other terms governing access to this website. By visiting this website in any manner you accept these terms and conditions (the "Terms of Service"). Please read them carefully.

Any non-human visitors (crawlers, e-mail harvesters, etc) to this website shall be considered agents of the individual(s) who control or author them. These individuals shall ultimately be responsible for the behavior of their non-human visitor agents and are liable for violations of the Terms of Service.

Gebruik van informatieUse of information

U kunt zonder toestemming links naar onze pagina in uw pagina's opnemen.

Gebruikt u echter de informatie van onze website in uw pagina's, vermeldt dan wel de website waar u het vandaan heeft.

Om de informatievoorziening niet in gevaar te brengen is het niet toegestaan om grote aantallen pagina's ineens op te vragen, zoals dat het geval is door het gebruik van webcrawlers, of soms bij Internet Explorer en sommige Firefox-plugins. Gebruik dus geen webcrawlers.

Bent u van mening dat er onterecht gegevens van u op mijn pagina's staan, laat mij dat dan weten, a.u.b. door middel van het contactformulier.

Permission is granted to use links to our page in your pages.

You may use the information on this webpage, but please refer to the website's address.

Do not download vast amounts of pages from my website, as this will slow down my service. I restrict the use of webcrawlers. Please check your browser settings with this respect.

Please notify me through my contactform if i used your information on my pages without your consent.

E-mail adressenE-mail addresses

De op deze site vermelde e-mailadressen mogen uitsluitend gebruikt worden door natuurlijke personen om over de op de pagina's vermelde inhoud te corresponderen.

Zoals is aangegeven met de 'no-email-collection' melding in de header van elke webpagina, worden e-mailadressen op deze website beschouwd als intellectueel eigendom van de eigenaar van deze website.

Het gebruik van automaten om e-mailadressen te verzamelen is niet toegestaan.

The use of the e-mail addresses on my pages is restricted to communication about the contents of the pages.

Furthermore, as specified by the "no-email-collection" flag in the header of every web page, email addresses on this site are considered intellectual property of the owner of this website.

It is recognized that these email addresses are provided for human visitors alone, and have value in part because they are accessible only to said human visitors.